ОФИСИ И СКЛАД­О­ВЕ П­ОД НАЕМ

Бизнес ­Цен­тър Серд­ик­а п­ред­л­­­ага ­оф­иси­ и­ скл­­адов­е под наем­­ н­а ­ат­­рактивни цени. Моля свържете се с нас за повече инф­орм­а­ци­я.­

ОФИСИ 15-69 кв.м (общо 210 кв.м)

Офис 210 кв.м., етаж втори, стени латекс, под ламиниран паркет и теракот, окабелен, климатизиран, самостоятелен санитарен възел. Възможно е наемането на отделни помещения.

В цената е включена такса поддръжка, постоянно видеонаблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп.

 

ОФИС 18 кв.м

Офис 18 кв.м, етаж трети, стени - латекс, под - ламиниран паркет, климатизиран, окабелен, окачен таван, естествена светлина.

В цената е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп.

ОФИС 30 кв.м

Офис 30 кв.м, етаж трети, стени - латекс, под - ламиниран паркет, климатизиран, окабелен, окачен таван, естествена светлина.

В цената  е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп.

ОФИС 49 кв.м

Офис 49 кв.м, етаж четвърти, стени - латекс, под - ламиниран паркет, климатизиран, окабелен, окачен таван, естествена светлина.

В цената е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп.

Контакти

Aдрес: гр. София, п.к. 1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Тел.: +359 2 822 11 15
Факс: +359 2 920 12 53
Имейл: e-invest@bcserdika.bg
Уеб сайт: www.bcserdika.bg