ОФИСИ И СКЛАД­О­ВЕ П­ОД НАЕМ

Бизнес ­Цен­тър Серд­ик­а п­ред­л­­­ага ­оф­иси­ и­ скл­­адов­е под наем­­ н­а ­ат­­рактивни цени. Моля свържете се с нас за повече инф­орм­а­ци­я.­

ОФИС 44 кв.м

Офис 44 кв.м, етаж четвърти, стени - латекс, под - ламиниран паркет, климатизиран, окабелен, с окачен таван, естествена светлина.

В цената е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп.

ОФИС 63 кв.м.

Офис 63 кв.м, етаж четвърти, стени - латекс, под - ламиниран паркет, климатизиран, окачен таван, естествена светлина, окабелен.

В цената  е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп. 

ОФИС 105 кв.м

Офис 105 кв.м на кота 0, стени - латекс, под - ламиниран паркет, климатизиран, окабелен, с окачен таван, естествена светлина, с опция за санитарен възел. Помещението може да бъде използвано и като склад. 

В цената е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп. 

ПОМЕЩЕНИЕ 280 кв.м

Помещение 280 кв.м с обособен офис, кота 0, стени - латекс, под - шлайфан бетон с висока товароносимост, климатизиран, окабелен, ВиК инсталация, окачен таван, естествена светлина. Възможно е разделяне на две отделни помещения.

В цената  е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп.

Контакти

Aдрес: гр. София, п.к. 1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Тел.: +359 2 822 11 15
Факс: +359 2 920 12 53
Имейл: e-invest@bcserdika.bg
Уеб сайт: www.bcserdika.bg